Mùa NOEL Mùa Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Mùa NOEL Mùa Hồng Ân

-Tác giả: Lê Đăng Ngôn

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG ĐỨC. Gx. Cồn Thoi