Tâm Sự Một Đêm Đông

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Tâm Sự Một Đêm Đông

-Tác giả: Văn Chi

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG PHÁT. Gx. Cồn Thoi