Đêm Mầu Nhiệm

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Đêm Mầu Nhiệm

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt Văn Hải