Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Chúa Đã Giáng Sinh

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

-Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo hạt Văn Hải