NOEL Đã Về Đây

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ NOEL Đã Về Đây

-Tác giả: Vũ Đình Ân

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÊRÊSA. Gx. Cồn Thoi