Đêm Nay Noel Về

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Đêm Nay NOEL Về

-Tác giả: Xuân Thảo

-Thể hiện: Song Ca-Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt Văn Hải