Jingle Bells

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Jingle Bells

-Tác giả: Nhạc nước ngoài.

-Thể hiện: Các em Trường Mầm Non-Hội Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương-gp. Phát Diệm.