Ngài Nâng Con Lên

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm

+ Ngài Nâng Con Lên

-Tác giả:

-Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi-giáo hạt Văn Hải