Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018

+ Cảnh Giáng Sinh 2018

-Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi

-Cảnh: Mùa Giáng Sinh