Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định
đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm

Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF

Vào nhà Chúa. PDF
Xin Dâng Lên. PDF
Lễ Dâng Cứu Độ. PDF
Chúa Giêsu Ơi. PDF (tiếng Anh)
Chúa Giêsu Ơi. PDF
Tình Cha Nhân Hậu. PDF
Mầu Nhiệm Ba Ngôi. PDF
Tán Dương Ba Ngôi. PDF
Ơn Ta Đủ Cho Con. PDF
Có Chúa Ở Cùng Con. PDF
Canvê Chiều Tím. PDF
Sám Hối và Canh Tân. PDF
Điệp Khúc Noel. PDF
Giêsu Suối Tình Yêu. PDF
Tâm Nguyện. PDF
Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự. PDF
Lời Cầu. PDF
Mừng Một Trăm Năm. PDF
Maria Mẹ Ơi. PDF
Ước Nguyện Dâng Hiến. PDF
Ơn Nghĩa Sinh Thành 1. PDF (Ca Nhập Lễ Mồng 2 Tết)
Ơn Nghĩa Sinh Thành 2. PDF
Tung Hô Sau Truyền Phép. PDF
Dấu Thánh Giá. PDF
Muôn Tiếng Thiên Thân. PDF

 

Nhạc Sinh Hoạt. PDF

Muối Men và Ánh Sáng. PDF
Bạn Cùng Tôi. PDF
Bài Ca Thân Ái. PDF
Gia Đình Sống Đạo. PDF
Thiên Tình Sử. PDF
Đi Gieo Niềm Tin. PDF

Nghe và Tải File. MP3

Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Mp3
Tình Cha Nhân Hậu. MP3
Tình Cha Nhân Hậu. MP3 Beat
Điệp Khúc Noel. Mp3
Điệp Khúc Noel. Mp3 Beat

Thiên Tình Sử. Mp3
Thiên Tình Sử. Mp3 Beat
Gia Đình Sống Đạo. Mp3
Gia Đình Sống Đạo. Mp3 Beat
Đi Gieo Niềm Tin. Mp3
Đi Gieo Niêm Tin. Mp3 Beat