Vui Giáng Sinh

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Vui Giáng Sinh

-Tác giả: khuyết danh

-Thể hiện: Các em Trường Mầm Non-Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm