Than Ngắm Dấu Đanh

THAN NGẮM DẤU ĐANH
– Thứ 6 Tuần Thánh, 15/06/2022
– Giáo xứ Cồn Thoi

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su
cùng rất thánh Đức Bà
Chúng con xin dâng bấy nhiêu kinh nguyện này
Nhớ đến những sự thương khó Cha Cả đã chịu vì chúng con
Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó
Vì Đức Chúa Giê-su làm chứng
Có kính mến Cha cả trên hết mọi sự
Song le chúng con là kẻ yếu sức
Cậy trông Rất Thánh Đức Bà
Cầu bầu thêm sức cho chúng con
được giữ đạo cho trọn
Cùng xưng tên Đức Chúa Giê-su ra trước mặt thiên hạ
Kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

– Xem Video tại đây:

.