Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Hội Nhạc Thiên Quốc

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Hội Nhạc Thiên Quốc -Tác giả: Hoàng Hiệp -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Bình An

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Đêm Bình An -Tác giả: Lm. Ngô Duy Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Cao Cung Lên

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Cao Cung Lên -Tác giả: Hoài Đức. Hoà Âm: Giang Tâm -Thể hiện: Ca...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tiếng Hát Thiên Thần

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Tiếng Hát Thiên Thần -Tác giả: Nhạc-Ngoại quốc. Lời Hoàng Hiệp -Thể hiện: Ca...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Kinh Cầu Giáng Sinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Kinh Cầu Giáng Sinh -Tác giả: Nguyễn Duy -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vinh Danh Thiên Chúa

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vinh Danh Thiên Chúa -Tác giả: Hải Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hảo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Áng...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Lm. Kim Long -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Như...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca Bêlem

Hát Thánh ca Hợp Xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Khúc Ca Bêlem -Tác giả: Anh Tuấn -Thể hiện: Ca đoàn Giáo xứ Yên Thổ-giáo...