Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

NOEL Đã Về Đây

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + NOEL Đã Về Đây -Tác giả: Vũ Đình Ân -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÊRÊSA. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ KIM TÙNG. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Mùa NOEL Mùa Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Mùa NOEL Mùa Hồng Ân -Tác giả: Lê Đăng Ngôn -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tâm Sự Một Đêm Đông

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Tâm Sự Một Đêm Đông -Tác giả: Văn Chi -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG PHÁT....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ PHÙNG...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca BÊLEM

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Khúc Ca BÊLEM -Tác giả: Anh Tuấn -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ NGHĨA TỪ. Gx. Cồn...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vinh Danh Chúa

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Vinh Danh Chúa -Tác giả: Hưng Đạo-Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ PHÚC TỪ. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Hồng Ân -Tác giả: Têrêsa -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÂN TÙNG. Gx. Cồn Thoi
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Gần Bên Máng Rơm

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Gần Bên Máng Rơm -Tác giả: THẾ THÔNG -Thể hiện: Ca đoàn GIA TRƯỞNG. Gx. Cồn Thoi
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn HIỀN MẪU. Gx. Cồn Thoi