Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke2 -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-lời karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-lời karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Nay Noel Về

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Nay NOEL Về -Tác giả: Xuân Thảo -Thể hiện: Song Ca-Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh -Tác giả: Thế...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Kim Long -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ TÂN MỸ. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...