Canvê Chiều Tím II Mùa Chay 2024

+ Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định
+ Ca sỹ: Tốp ca Cadillac
+ Cảnh quay: Nhà thờ giáo xứ Hòa Lạc

.
+ Nhạc Beat

.

Canvê Chiều Tím
– Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định
– Ca sỹ: Tốp ca Cadillac
– Cảnh quay: Nhà thờ giáo xứ Hòa Lạc
– Tải PDF tại đây: http://loinguyentram.com/wp-content/u…
– Tải Mp3: http://loinguyentram.com/wp-content/u…
– Tải nhạc Beat: http://loinguyentram.com/wp-content/u…

.