Chúa Đã Giáng Sinh

Nhạc và Lời: Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Thanh Chức

ĐK: Hãy hát vang lên ngàn khúc tân ca. Mừng con một Cha hạ sinh cứu đời. Halleluia Halleluia. Rạng danh Thiên Chúa, an bình khắp nơi.

1. Con Chúa không màng Ngai báu uy quyền. Sinh xuống gian trần làm người như ta. Máng chiên đơn hèn làm nôi ấm êm. Ôi quá nhiệm mầu Tình Chúa thương yêu.

2. Trên chốn Thiên đình réo rắt cung đàn. Dương thế muôn người hòa lời tụng ca. Chúc vinh Ngôi Cha hằng thương thế nhân. Cung chúc Ngôi Lời ngự giữa muôn dân.

3. Đêm Thánh An Lành con đến bên Ngài. Dâng tiến lên Ngài trọn vẹn con tim. Tháng năm lỗi lầm và bao ước mơ. Xin Chúa nhân từ nhận lễ con dâng.