Bài hát Điệp khúc Noel

Điệp khúc Noel

Nhạc và Lời: LM. Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh ChứcĐK: Noel! Noel điệp khúc tình ca. Khúc hát tri ân muôn dân hợp mừng...
Bài hát Điệp khúc Noel

Chúa Đã Giáng Sinh

Nhạc và Lời: Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh ChứcĐK: Hãy hát vang lên ngàn khúc tân ca. Mừng con một Cha...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3