Video Gia Đình Sống Đạo | Tu hội Nước Hằng Sống

Gia đình sống đạo

Nhạc và lời:
Lm Nguyễn Văn Định

Ca sỹ:
Thanh Phượng

Trình bày:
Tu Hội Nước Hằng Sống