Vị Cứu Tinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Vị Cứu Tinh

-Tác giả: Lm. Kim Long

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Như Sơn-giáo hạt Cách Tâm