Tình Yêu Và Lòng Thương Xót

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

-Tác giả:

-Thể hiện: Tiết mục của Huynh Trưởng-xứ đoàn Gioan Tiền Hô-gx. Hải Nạp, trong ngày Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Bổn Mạng và mừng Sinh Nhật xứ đoàn lần thứ 4.