Tiếng Hát Thiên Thần

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Tiếng Hát Thiên Thần

-Tác giả: Nhạc-Ngoại quốc. Lời Hoàng Hiệp

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Phú Hậu-giáo hạt Tôn Đạo