Thánh Vịnh 18 (Đáp ca lễ các thánh Tông Đồ)

download

Thánh Vịnh 18 (Đáp ca lễ các thánh Tông Đồ)

Nhạc: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định

Tải file .MP3