Tôi Huynh Trưởng Chúa Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ TÔI HUYNH TRƯỞNG CHÚA GIÊSU

-Tác giả:

-Thể hiện: Huynh Trưởng, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi