Ra Đi Ra Giảng Tin Mừng

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

-Tác giả:

-Thể hiện: Tiết mục các em ngành Nghĩa Sỹ-xứ đoàn Đaminh Saviô-gx. Hóa Lộc, trong ngày Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Bổn Mạng và mừng Sinh Nhật xứ đoàn lần thứ 4