Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà nguyện TGM Phát Diệm. 17/11/2020

Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà nguyện TGM Phát Diệm. 17/11/2020

1. Nghi Thức
+ Nghi Thức và các Bài đọc trong Thánh lễ

2. Phụng Ca
+ Phụng ca đầy đủ
Kinh Cầu Các Thánh-Đỗ Vy Hạ
Rảy Nước Thánh KimLong
Rảy Nước Thánh Đc Nguyễn Văn Hòa
Tv 117 Kimlong (lễ Cung Hiến thánh đường)
Tv 83 Kimlong (Cung Hiến Thánh Đường)