Nghi Thức Làm Phép Nước Thánh

Chủ sự:

+ Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
– Mọi người: Amen.

+ Chủ sự: Xin Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh chúng ta trong Đức Kitô nhờ nước và Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em.
– Mọi người: Và ở cùng cha (thầy).

+ Chủ sự: Việc làm phép nước này nhắc chúng ta nhớ tới Đức Kitô là Nước Hằng Sống và nhớ đến Bí tích Rửa tội đã tái sinh chúng ta trong nước và Thánh Thần. Vậy mỗi khi được rảy nước thánh này hoặc dùng nước này mà làm dấu Thánh Giá khi vào nhà thờ cũng như khi ở nhà, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ơn khôn tả Người đã ban, và cầu xin Người trợ giúp, để chúng ta biết kiên trì sống Bí tích mà chúng ta đã tin và lãnh nhận.

* LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con chúc tụng Chúa là Đấng đã đoái thương chúc phúc và cải tạo tâm hồn chúng con trong Đức Kitô là nước hằng sống của ơn cứu độ chúng con; xin Chúa cho chúng con khi được rảy hay dùng nước này, được sức mạnh Thánh Thần đổi mới sự cường tráng tâm hồn mà hằng bước đi trong đời sống mới.
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
– Đ. A men.

1094. Hoặc :
Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin đoái nhìn chúng con là những kẻ được Con Chúa cứu chuộc đã được tái sinh nhờ Phép Rửa bởi Nước và Thánh Thần ; chúng con nài xin Chúa cho những kẻ được rảy nước này, được đổi mới xác hồn và trong sạch phụng thờ Chúa.
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Đ. Amen.

1095. Hoặc chủ sự đọc :
Lạy Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, Chúa đã nhờ Nước và Thánh Thần ban hình hài cho con người và vũ trụ ; xin Chúa chúc phúc và thanh tẩy Hội Thánh Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã để các Bí tích cứu độ chảy ra từ cạnh sườn bị đâm trên Thánh Giá ; xin Chúa chúc phúc và thanh tẩy Hội Thánh Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã tái tạo chúng con nên tạo vật mới từ lòng Hội Thánh trong Phép Rửa tái sinh ; xin Chúa chúc phúc và thanh tẩy Hội Thánh Chúa.

– Sau lời nguyện làm phép, chủ sự rảy nước thánh trên những người hiện diện và tùy nghi đọc rằng:
+ Chủ sự: Xin cho nước này luôn nhắc chúng ta nhớ đến Phép Rửa đã lãnh nhận và nhớ đến Đức Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người.
– Đ. Amen.

Rồi hát một bài thích hợp.