Nghi Thức Làm Phép Nhà Mới

Chủ sự:

X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.

+ Chủ sự: Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà.
– Mọi người: Amen

+ Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này, xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô: hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan toả khắp nơi.

+ Chủ sự:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24, 28-31)
Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần làng các ông định tới, Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng:”Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đó là Lời Chúa.

– Chủ sự có thể giảng vắn tắt đôi lời, kế đó ngài đọc lời cầu sau đây:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Con Thiên Chúa, là Chúa trời đất, Đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh tôn vinh:

+ X. Chúa Giêsu đã thánh hoá gia đình Nazareth khi ở với Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là Thượng khách và là Chúa của chúng ta.
– Mọi người: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

+ X. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành Đền Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho Mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống, để trở nên Đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.
– Mọi người: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

+ X. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho Mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên Lời Chúa, và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành.
– Mọi người: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

+ X. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa, tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ có được nơi ở xứng đáng.
– Mọi người: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

Kế đó Chủ sự mời gọi Mọi người đọc Kinh Lạy Cha, sau đó ngài đọc lời nguyện làm phép nhà như sau:

Chủ sự dang tay đọc:

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa + ban phép lành cho ngôi nhà này. Để khi ở trong nhà này, họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa; khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành; và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời.

Mọi người: Amen

Đọc lời nguyện xong, Chủ sự rảy nước thánh lên những người tham dự. Chủ nhà dẫn Chủ sự đi rảy nước thánh khắp nhà. Đang lúc đó có thể hát một bài thánh ca về sự hiện diện của Chúa.

– Linh mục: Ban phép lành.