Nghi Thức Làm Phép Chuông Nhà Thờ

Những điều cần biết trước

1032. Có thói quen lâu đời lên hiệu hay đánh tiếng kêu nào đó để tập họp dân Kitô giáo cử hành phụng vụ và để loan báo cho họ những biến cố chính xảy ra trong cộng đoàn địa phương. Thế nên tiếng chuông một cách nào đó diễn tả cảm xúc của dân Thiên Chúa, lúc họ ca vui hay khóc lóc, tạ ơn hay cầu khẩn, họp nhau lại và biểu hiện mầu nhiệm hiệp nhất trong Đức Kitô.

1033. Vì chuông liên hệ mật thiết với đời sống của dân Kitô-giáo nên vẫn có thói quen rất nên giữ, là làm phép chuông trước khi treo lên tháp.

1034. Phải đặt hay treo chuông sẽ làm phép ở một nơi thế nào để nếu cần, có thể đi chung quanh và đánh được.

1035. Tùy bối cảnh và hoàn cảnh địa phương, nên làm phép chuông vào một ngày lễ, hoặc ở ngoài nhà thờ hoặc ở trong nhà thờ, theo nghi lễ soạn ra dưới đây, số 1037-1050. Nếu thấy tiện làm phép trong Thánh Lễ, thì sẽ làm phép sau bài dẫn giảng, và phải giữ những điều nói ở số 1051.

1036. Nghi thức trình bày ở đây, Linh mục có thể sử dụng được. Một khi đã giữ cơ cấu và những yếu tố quan trọng rồi, Linh mục luôn luôn có thể lấy một số yếu tố để cho cử hành thích hợp hơn với các dữ kiện về nơi, về người. Nếu giám mục chủ sự nghi lễ và rất nên như vậy thì mọi sự sẽ được thích nghi cho hợp.

NGHI THỨC LÀM PHÉP

NGHI LỄ MỞ ĐẦU

  1. Cộng đoàn tụ họp lại, nên hát một bài xứng hợp. Hát xong, chủ sự đọc :

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

-Mọi người cùng làm Dấu thánh trên mình và thưa : Amen.

1038Đoạn chủ sự chào những người hiện diện rằng :

Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, Đấng kêu gọi chúng ta vào trong một Hội Thánh, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc những lời xứng hợp khác, nhất là lấy ở Kinh Thánh.

Mọi người đáp : Và ở cùng cha

(hoặc bằng cách nào khác xứng hợp).

1039. Rồi chủ sự vắn tắt huấn dụ tín hữu, để chuẩn bị tâm hồn họ tham dự việc cử hành, và soi sáng cho họ hiểu hiết ý nghĩa nghi lễ làm phép này. Ngài có thể nói như sau, hoặc những lời tương tự :

Ngày hôm nay rực lên vui mừng cho chúng ta, vì nhà thờ này có chuông mới, và qua cử hành này chúng ta có dịp chúc tụng Chúa. Thật vậy, một cách nào đó, chuông gắn liền với đời sống dân Chúa : Tiếng chuông phân phối giờ cầu nguyện, tập họp dân chúng đến cử hành phụng vụ, báo tin cho tín hữu biết các biến cố quan trọng xảy đến cho giáo hội địa phương (thành phố) này hoặc cho từng tín hữu, khiến họ vui hay buồn. Vậy chúng ta hãy sốt sắng tham dự nghi lễ này, để trong đời sống, khi nghe tiếng chuông, chúng ta nhớ chúng ta là một gia đình và nghe theo tiếng chuông, chúng ta họp nhau lại, biểu hiện sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Kitô.

ĐỌC LỜI CHÚA

1040Rồi độc viên, hay một người hiện diện hay chính chủ sự đọc bài Kinh Thánh chọn trong các bài sau đây :

* Mc 16,14-16.20 : Chúng con hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài.

1041Hoặc:

* Ds 10,1-8.10 : Hãy làm hai cái loa bạc.

* 1Sb 15,11-12.25-28 ; 16,1-2 : Họ kiệu Khám Giao ước của Chúa trong tiếng hò reo, tiếng tù và, và tiếng loa.

* Gs 40,1-5.9-11 : Hãy gióng tiếng lên cho mạnh, để loan báo Tin Mừng cho Giêrusalem.

* Cv 2,36-39.41-42 : Lời Hứa được ban cho anh em và cho mọi người mà Chúa sẽ kêu gọi.

* Mt 3,1-11 : Gioan đến giảng rằng : “Nước Trời đã đến gần”.

* Mc 1,1-8 : Tiếng của đấng kêu trong sa mạc rằng “Hãy dọn đường cho Chúa”.

1042Tùy nghi, có thể đọc hay hát một Thánh vịnh đáp ca hoặc một bài ca xứng hợp :

* Tv 28 (29), 1-2.3.5.7-9.10-11

Đ. Tiếng Chúa vang hùng mạnh, tiếng Chúa rền oai linh.

* Tv 150, 1-2.3-4.5

Đ. Hãy ngợi khen Chúa theo lượng lớn lao của Người.

1043Tùy nghi, chủ sự vắn tắt dẫn giảng, để minh giải bài đọc Kinh Thánh, hầu giúp người ta nhận thức ý nghĩa của việc cử hành và việc dùng chuông.

LỜI CẦU CHUNG

1044Tiếp theo, tùy nghi, có thể đọc lời cầu chung. Chủ sự có thể chọn trong những lời cầu xin sau đây những câu xứng hợp nhất, hoặc thêm những câu khác thích hợp với hoàn cảnh đặc biệt của những người hiện diện và của bối cảnh:

+ X. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa Cha, Đấng muốn kết hợp Hội Thánh Người từ mọi dân nước, mà đồng thanh nguyện rằng :
– Đ. Xin Chúa tập họp Hội Thánh Chúa từ mọi dân nước.

+X. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi chúng con nên một, để được cùng một Thánh Thần hướng dẫn, chúng con biết đi trong cùng một con đường cứu độ.
-Đ. Xin Chúa tập họp Hội Thánh Chúa từ mọi dân nước.

+x. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa muốn chúng con là Dân của Chúa trở nên dấu chỉ hoàn hảo hơn về sự hiện diện của Chúa ở giữa loài người.
-Đ. Xin Chúa tập họp Hội Thánh Chúa từ mọi dân nước.

+ X. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa dạy chúng con chia sẻ buồn vui của anh em để đức ái của chúng con được đầy đủ hơn.
– Đ. Xin Chúa tập họp Hội Thánh Chúa từ mọi dân nước.

+ X. Lạy Chúa là Thiên Chúa, hôm nay Chúa cho cộng đoàn chúng con được dồi dào niềm vui cao cả, để cộng đoàn chúng con đem mầu nhiệm Chúa loan báo cho anh em.
– Đ. Xin Chúa tập họp Hội Thánh Chúa từ mọi dân nước.

Rồi tiếp theo là lời nguyện làm phép như dưới đây:

1045Khi không đọc lời cầu chung, thì trước lời nguyện làm phép, chủ sự nói những lời sau đây hoặc những lời tương tự, kêu gọi mọi người cầu nguyện để xin ơn Chúa trợ giúp :

Chúng ta hãy cầu nguyện để kiện toàn các lời ngợi khen và cầu xin mà chúng ta dâng lên Chúa Cha, Đấng đã tập họp chúng ta vào trong một nhà.

Và tùy nghi, mọi người thinh lặng cầu nguyện giây lát.

LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

1046Đoạn chủ sự giang tay đọc lời nguyện làm phép:

Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Cha. Cha đã sai Con Cha xuống thế gian này để Người đổ máu ra, tập họp loài người đã bị tản mác vì vết thương tội lỗi, và khi đã thu góp họ lại thành một đàn chiên, Người là Mục Tử duy nhất chăn dắt và nuôi dưỡng họ.

Vì vậy, lạy Cha, chúng con nài xin Cha cho các tín hữu Cha, khi nghe tiếng chuông kêu gọi, sẽ mau mắn hân hoan chạy đến nhà thờ, và khi kiên trì trong giáo huấn của các Tông đồ, trong tình hòa hợp giữa anh em, trong việc bẻ bánh và trong kinh nguyện, họ trở nên một lòng một dạ để ngợi khen vinh quang Cha. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ. Amen.

1047Hoặc :

Lạy Chúa, từ thuở bình minh của thế giới, tiếng Chúa đã dội đến tai con người, kêu gọi họ chia sẻ đồng phận với Chúa, dạy dỗ họ những điều khôn tả và nhắn nhủ họ những điều cứu độ. Lạy Chúa, Chúa còn truyền cho Maisen tôi tớ Chúa dùng loa bạc để tập họp dân chúng lại.

Lạy Chúa, Chúa cũng không từ chối cho làm những chuông đồng trong Hội Thánh Chúa, để mời gọi dân Chúa đến cầu nguyện ; xin Chúa, qua việc làm phép này, vui nhận quả chuông mới dâng lên Chúa, và làm cho mọi tĩn hữu Chúa, khi nghe tiếng chuông, biết hướng lòng lên Chúa, biết chia sẻ vui buồn với anh em và biết mau mắn đến nhà thờ, nơi họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô, nghe được lời Chúa và bày tỏ được ước nguyện lên Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chung con.

Đ. A men.

1048Sau lời nguyện làm phép, tùy nghi, chủ sự rảy nước thánh trên chuông, và bỏ hương vào bình, xông hương chuông ; trong khi đó hát tiền xướng : ” Hãy hát ca mừng Chúa và chúc tụng danh Người. Alleluia” cùng với Tv 149, hoặc một bài ca khác thích hợp.

KẾT THÚC NGHI LỄ

1049Chủ sự ban phép lành cho dân chúng, giơ hai tay trên họ và đọc:

+ X. Xin Thiên Chúa, Đấng đã tập hợp một Hội Thánh từ nhiều dân tộc, lấy lòng từ bi ban phúc lành cho anh chị em, những người đã mau mắn tụ họp lại đây để làm phép chuông mới.
– Đ. Amen.

X. Xin Người đoái thương làm cho những kẻ mà Người đã dùng tiếng chuông trong trẻo vang lên, tập họp họ trong nhà thờ, biết để tai vào lời họ lắng nghe.
– Đ. Amen.

+ X. Để xóa bỏ mọi sự chia rẽ giữa anh em và yêu thương nhau chân thật, họ biết đồng lòng cử hành các mầu nhiệm thánh.
– Đ. Amen.

+ X. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con D và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
– Đ. Amen.

1050Nếu tiện, thì chủ sự với giáo dân nên đánh chuông vừa làm phép để tỏ dấu vui mừng và rất nên kết thúc nghi lễ bằng một bài hát xứng hợp.

1051Nếu làm phép chuông trong Thánh Lễ (x. số 1035 trên đây), thì phải giữ những điều này :

* Làm lễ theo ngày ;

* Nếu không phải là lễ trọng, lễ kính, lễ Chủ nhật, thì có thể lấy các bài đọc hoặc theo lễ của ngày hôm đó, hoặc trong các bài đọc đề nghị ở các số 1040-1042 trên đây ;

* Làm phép chuông sau bài dẫn giảng, theo như nghi lễ trong các số 1044-1047.