Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

Bài Ca Chủ Đề trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo Phận PHát Diệm lần thứ V-2017-tại TGM. Phát Diệm.

+ Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

-Tác giả: Song Anh

-Thể hiện: Các em Thiếu Nhi giáo xứ Văn Hải.