Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể

Bài Ca Chủ Đề Ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo phận Phát Diệm lần thứ VI

+ Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em Thiếu Nhi giáo xứ Văn Hải.