Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Mưỡu Giáp-Giáo hạt Đồng Chưa.