Kinh Cầu Cho Đức Giám Mục

KINH CẦU CHO ĐỨC GIÁM MỤC

Lạy Chúa là Cha toàn năng, đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian,
để thiết lập Nước Chúa và cứu chuộc loài người.
Người đã chọn và trao quyền lại cho các Tông đồ, để tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần thế.
Chúng con xin tạ ơn Chúa, vì trong suốt dòng lịch sử,
Chúa hằng ban cho Hội Thánh có những người kế vị các Tông đồ,
để là chiếc cầu nối chúng con lại với Chúa.
Nơi mỗi giáo phận chúng con, Chúa cho có những vị Giám mục,
chăn dắt, dạy dỗ, thánh hóa, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh hoàn cầu.
Lạy Chúa, như các Tông đồ ngày xứ, như các Giám mục khắn nơi và mọi thời,
(các) Đức Giám mục của chúng con hôm nay thi hành nhiệm vụ mình giữa những vui mừng và lo lắng,
giữa bao nhiêu phức tạp và khó khăn,
chúng con nài xin Chúa cho (các) Đức Giám Mục chúng con,
hiền lành trong cương vị người cha,
sáng suốt trong vai trò chăn dắt và giảng dạy,
dũng cảm trong trách nhiệm bênh vực quyền lợi của Thiên Chúa và Hội Thánh,
luôn được đầy khôn ngoan và sức mạnh Chúa Thánh Thần,
để lướt thắng mọi thử thách, vượt qua mọi gian lao nguy hiểm,
hầu dẫn đưa đoàn chiên Chúa giao phó,
vững dạ cậy tin, tiến lên trong yêu thương và hiệp nhất.
Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo phận chúng con từ Linh mục,
tu sỹ đến giáo dân trẻ già,
đều luôn thấy hình ảnh của Đức Kitô sống động nơi Đức Giám Mục của mình,
mà mến yêu trọng kính, tin phục, vâng lời.
Xin cho tất cả chúng con, tùy khả năng và địa vị,
góp phần cộng tác với Đức Giám Mục chúng con,
để làm cho Giáo Hội Chúa nơi địa phương này,
trở nên thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của Nước Chúa,
nước sự thật, sự sống, nước công chính yêu thương và an bình.
Nhờ Đức Giêsu Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC
(Chỉ thị của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh: Trong năm linh mục 2009-2010-Giáo phận Thanh hóa và Phát diệm. Đọc kinh này trong mỗi thánh lễ, trước lời nguyện hiệp lễ)

Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI.
Chúa đã dùng tay các Đức Giám mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần để thánh hóa các Linh mục./
Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh mục noi theo./
Xin ghi khắc hình ảnh Chúa vào tâm hồn các Linh mục/
Để các ngài trở thành những Kitô-thứ-hai của Chúa./
Xin cho các Linh mục biết sống theo ánh sáng Đức Tin/
Luôn tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa trong bất kỳ hòan cảnh nào,/
Xin cho các Linh mục biết sống nội tâm,/
Siêng năng cầu nguyện,/
Lấy Mình Máu Thánh Chúa và Tin mừng làm lương thực hằng ngày./
Xin cho các Linh mục biết thật lòng mến Chúa và yêu người,/
Biết hy sinh cuộc đời vì tha nhân,/
Luôn nêu gương khiêm nhường,/ khó nghèo,/ hiền hòa và trong sạch,/
Để mọi người nhận ra Chúa Giêsu nơi các Linh mục./
Xin cho các Linh mục biết cảm mến và vâng phục Vị cha chung Giáo hội là Đức Giáo Hòang,/
Xin cho các Linh mục biết thành tâm,/ vâng phục và cộng tác với Đức Giám mục là Đấng kế vị các thánh Tông đồ,/
Xin cho các Linh mục biết luôn đòan kết với anh em linh mục trong việc mở mang nước Chúa./
Xin cho các Linh mục trở thành những chủ chăn nhiệt thành săn sóc đòan chiên/
Biết tìm kiếm những con chiên thất lạc/
Biết săn sóc những con chiên bệnh họan/
Biết chữa lành những con chiên đau yếu/
Biết nuôi dưỡng đàn chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa./
Xin cho các Linh mục trở nên người cha chung đáng mến của mọi gia đình và cộng đòan,/
Biết hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử,/
Biết lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng cộng đòan,/
Để mọi người trong cộng đòan hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa./
Lạy Mẹ Maria là Mẹ các Linh mục/
Xin cho các Linh mục hằng yêu mến mẹ./
Xin Mẹ nâng đỡ các Linh mục đang yếu đuối/
Xin Mẹ ủi an các Linh mục đang sầu buồn/
Xin mẹ khích lệ các Linh mục đang nản chí/
Để các ngài luôn hăng say chu tòan nghĩa vụ Linh mục. Amen.