Khúc Ca Bêlem

Hát Thánh ca Hợp Xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Khúc Ca Bêlem

-Tác giả: Anh Tuấn

-Thể hiện: Ca đoàn Giáo xứ Yên Thổ-giáo hạt Bạch Liên.