Say Noel tg Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Say Noel

-Tác giả: Kim Long, thơ Xuân Ly Băng

-Thể hiện: Giáo xứ Phúc Nhạc-Giáo hạt Phúc Nhạc