Mầu Nhiệm Của Tình Thương tg Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Mầu Nhiệm Của Tình Thương

-Tác giả: Kim Long. Thơ Xuân Ly Băng

-Thể hiện: Giáo xứ Tân Khẩn-giáo hạt Văn Hải