Hội Nhạc Thiên Quốc

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Hội Nhạc Thiên Quốc

-Tác giả: Hoàng Hiệp

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Phúc Châu-giáo hạt Vô Hốt