Giêsu – Ngài là ai?

Nhạc và lời: Trần Tuấn
Ca sỹ: Diệu Hiền
Trình bày: Giới trẻ Giáo Phận Phát Diệm
Tiết mục văn nghệ của các bạn trẻ Giáo phận Phát Diệm tại Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII-tổ chức tại Sở Kiện-17-18/11/2015