Kinh Cầu Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

Kinh Cầu Giáng Sinh

-Tác giả: Viết Chung

-Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.