Điệp khúc Noel

Nhạc và Lời: LM. Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Thanh Chức

ĐK: Noel! Noel điệp khúc tình ca. Khúc hát tri ân muôn dân hợp mừng Con Chúa. Tung hô danh Ngài là Chúa tình yêu, tung hô danh Ngài là Vua các vua. Noel! Noel lời chúc bình an, Noel noel muôn dân hòa chung câu hát. Halleluia Halleluia! Halleluia Rạng danh Chúa Vua muôn loài.

1. Nơi hang đá đơn hèn bừng lên ánh quang huy hoàng. Soi lối muôn người lần đi trong miền thâm u. Ngài là vầng dương, soi sáng khắp trên gian trần. Là Chúa muôn loài, Ngài là Emmanuel.

2. Emmanuel – Lời Cha hứa nay thực hiện. Emmanuel – bình an cho toàn thế giới. Emmanuel – nay Chúa đến nơi gian trần. Nào hỡi muôn dân, tìm về cung chúc Ngôi Lời.

3. Nơi dương thế vang hoà, tụng ca chúc vinh Ngôi Lời. Vang khắp thiên đình lời ca khúc nhạc du dương, vì này giờ đây Con Chúa giáng sinh làm người. Trời đất giao duyên một thời đại mới khai nguyên.

4. Noel Noel, điệp ca bốn phương vang hoà. Noel Noel hồng ân tuôn trào nơi nơi. Noel Noel Thiên Chúa nắm tay con người. Noel Noel tình trời vinh sáng nơi nơi.

Tải file .MP3 | Tải file .PDF