Đêm Yêu Thương

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Đêm Yêu Thương

-Tác giả: Viết Chung

-Thể hiện: Ca đoàn HIỀN MẪU. Gx. Cồn Thoi