Đêm Bình An

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Đêm Bình An

-Tác giả: Lm. Ngô Duy Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Kim Đông-giáo hạt Văn Hải