Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 19

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
– Bộ 19
DÂNG HOA BỘ 19 1/1
– Gồm 4 file, với 2 lượt quay:
+ Lượt 1 quay các góc quay khác nhau
+ Lượt 2 quay dành cho học viên dễ quan sát trong khi tập
– Biên soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
– Thực hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

1. File 19 1/1

2. File 19 1/2

3. File 19 2/1

4. File 19 2/2