Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 16

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Bộ 16: gồm 10 file
– File 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5: Gồm các góc quay khác nhau
– File 16/6; 16/7; 16/8; 16/9; 16/10: Góc quay dành cho các học viên khi học
+ Biên Soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
+ Thự hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

1. File 16 1/10

2. File 16 2/10

3. File 16 3/10

4. File 16 4/10

5. File 16 5/10

6. File 16 6/10

7. File 16 7/10

8. File 16 8/10

9. File 16 9/10

10. File 16 10/10

.