Cùng Vui Bước

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017.

+ Cùng Vui Bước

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi.