Các Lời Nguyện Kết Chầu Thánh Thể

LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Chủ sự:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxico Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Cộng đoàn: Amen.

LỜI NGUYỆN KẾT CHẦU

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

LỜI NGUYỆN SAU KINH TEDEUM
* Ghi chú:
– Khi đi kiệu về đến nhà thờ, đặt Mình Thánh lên Bàn thờ, cộng đoàn đứng, chủ sự cất kinh TEDEUM: (Ngợi khen Cha là Thiên Chúa….).
– Dứt kinh TEDEUM, chủ sự xướng:

X. Hãy ca tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Đ. Hãy hát mừng và tôn vinh Ngài muôn đời.

X. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên các tầng trời.
Đ. Chúa đáng được ca ngợi, hiển vinh và suy tôn muôn đời.

X. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện
Đ. Và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa vô biên, lòng nhân lành Chúa vô tận. Chúng con cảm tạ Chúa, uy nghi nhân hậu, vì những ơn Chúa đã ban. Chúng con luôn luôn xin Chúa nhân từ, nhận lời những ai kêu cầu Chúa, và đừng bỏ rơi họ, nhưng đưa họ về hưởng phúc lộc đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
– Đ. Amen.

– Dứt lời nguyện TEDEUM, cộng đoàn quỳ, hát kết chầu như thường lệ.