Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ PHÙNG THIỆN. Gx. Cồn Thoi