Ca sinh hoạt: “Hiệp Thông Phục Vụ”

download

“Hiệp Thông Phục Vụ”

+ Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định

+ Thể hiện: Ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Chính Tòa Phát Diệm

+ Nghe và Tải file .MP3