Vũ Điệu Tây Nguyên tg Giang Ân

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Vũ Điệu Tây Nguyên

-Tác giả: Giang Ân

-Thể hiện: Giáo xứ Sào Lâm-Giáo hạt Vô Hốt