Hang Bêlem

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm

+ Hang Bêlem

-Tác giả: Hải Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hoàng Mai-giáo hạt Ninh Bình