Vinh Danh Thiên Chúa

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Vinh Danh Thiên Chúa

-Tác giả: Hải Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hiếu Thuận-giáo hạt Phúc Nhạc